Home

Ann Janssens, persoonlijke coach

" Gras groeit niet

door aan de sprieten te trekken,

maar door de wortels water te geven. "

Coaching

Wil je verandering in je leven en ben je bereid daarvoor je eigen talenten, capaciteiten en mogelijkheden onder de loep te nemen? Of je nu kind bent of volwassene, in de fleur van je leven of op hogere leeftijd, werkloos of overwerkt, vol energie of uitgeblust, ...Als je op bovenstaande vraag volmondig: JA antwoordt, dan word ik graag jouw persoonlijke coach.

Zet de eerste stap naar verandering en plan vandaag nog je kennismakingsgesprek.

"Wie zijn bestemming kent, vindt de weg." - Lao-Tse

Wat is coaching?

De International Coach Federation (ICF) definieert coaching als: "een samenwerkingsverband met cliënten in een uitdagend en creatief proces, dat je inspireert om op persoonlijk en professioneel vlak het maximale uit jezelf te halen. Coaching erkent jou als de expert van jouw eigen leven en werk en gelooft dat jij van nature creatief, vindingrijk en compleet bent."

"Behandel iemand zoals hij is, en hij zal blijven zoals hij is.

Benader iemand zoals hij zou kunnen zijn, en hij wordt

wie hij zou kunnen zijn." - Goethe 

Hoe ga ik als coach te werk?

Ik sta als coach 100% achter jou. Wat je bij mij zeker kunt terugvinden:

 • Ik werk altijd respectvol naar de client toe.
 • Ik geef tijd aan luisteren, observeren en interpelleren.
 • Ik werk diepgaand met af en toe een vleugje humor.
 • Ik neem een open gesprekshouding aan en pas een actieve vraagstelling toe.
 • Ik help mee probleemoplossend te denken en werk resultaat-, toekomst- en ontwikkelingsgericht.

Ik zie het als mijn taak je te steunen om de vaardigheden, kennis en creativiteit die je al bezit verder te ontwikkelen. Daarbij hou ik jou verantwoordelijk en aansprakelijk om je eigen doelen te realiseren.

"De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen,

maar het waarnemen met nieuwe ogen." - Marcel Proust

Welke resultaten kan je verwachten?

Een duurzame samenwerking met een vooropgesteld doel... Daarmee haal je resultaten in zowel je persoonlijke als je professionele leven. Mijn ultieme doel in persoonlijke coaching is je helpen je levenskwaliteit te vergroten.

 • Je zelfvertrouwen zal groeien, naarmate je een concreet doel hebt kunnen bereiken.
 • Je manier van denken wordt creatiever en rijker.
 • Je probleemoplossend vermogen verbreedt en je durft meer out of the box denken.
 • Je ziet een duidelijkere lijn in de weg die je wil afleggen.
 • Je kan beter keuzes maken en prioriteiten stellen om een innerlijke rust te bereiken zowel tijdens als na je werkuren.
 • Je voelt voldoening van je leven en je werk.
 • Je durft nieuwe uitdagingen aangaan.

"De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren." - Peter Drucker

Voor wie?

Persoonlijke coaching, voor jou als particulier

Je kiest er als particulier voor om verandering in je leven te brengen. Proficiat. Je hebt de eerste stap al gezet om te ontwikkelen en te groeien. Misschien herken je je in één van de themacoachings:

Auticoaching

Individueel Je hebt net de diagnose gekregen van ASS, of net al heel lang, of je hebt al lang vermoedens in die richting. Je bent nog steeds jezelf. Met enkele tips kan je gemakkelijker tussen de neurotypische mensen (zoals de 'gewone' mensen al wel eens worden genoemd onder autisten) leven, wonen en werken. Tijdens een eerste gesprek bespreken we wat jij wil bereiken, hoe jij je voelt tussen al die NT'ers. Samen werken we een traject uit, gebaseerd op jouw behoeftes. Indien nodig trek ik met jou mee naar je werk/school/... om je letterlijk de steun te geven die jij verdient. Ik wil ook voor jou je omgeving inlichten over jouw 'anders' zijn, jouw 'bijzonder' zijn. Met wie je beter begrijpt, kan je nadien ook beter samen werken.

Gezin Er zijn heel wat gezinnen waar ASS in diverse generaties voorkomt. Enkel is het pas de laatste jaren zo in de media getrokken, dat het stilaan begint op te vallen. Je zou bijna kunnen zeggen dat ASS een opmars maakt, maar dan ben ik precies een reclamepraatje aan 't maken voor ASS. Maar ja, jouw gezin met één of meerdere personen met ASS is rijker dan andere gezinnen. De verscheidenheid aan karakters en persoonlijkheden maken het boeiend om samen te leven. Op momenten dat je deze positieve dingen niet kan/wil zien, is het tijd om aan de alarmbel te trekken. Er zijn heel wat instanties waar je terecht kan. Afhankelijk de leeftijd van de persoon met vermoeden van ASS, kan ik je ook doorverwijzen naar de juiste instantie. Vele ervan hebben wachtlijsten. Ze worden dan ook gesubsidieerd en zijn voor de meeste mensen de enige betaalbare oplossing. Maar wat doe je in afwachting? Na een vrijblijvend intakegesprek, kan ik jullie gezin als geheel coachen, of enkel de personen waarvan je denkt dat ze er het meest baat bij hebben. We zoeken samen een weg. De weg is er! Geef nooit op!

Coaching bij rouw.

Rouw is de emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste. Normaal gesproken zal de intensiteit van de reactie in de loop van de tijd afnemen, de rouw kan echter zo heftig zijn, dat de levenslust verloren gaat. In de coaching zoek ik met de coachee uit welk rouwproces hij kan volgen. Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust probeert te komen. Dit proces kan optreden bij het verlies van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen of een wedstrijd. De psychologische effecten zijn het sterkst bij het overlijden van een geliefd persoon of als iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn, of blijvend gehandicapt.

De gekende rouwprocessen kunnen een leidraad zijn. Rouwen in fases onderverdelen: Ontkenning, Protest, Onderhandelen en vechten, Depressie en Aanvaarding (cfr Kübler-Ross). Of, je kan actiever denken zoals William Worden het omschrijft in taken: Taak 1 - Het aanvaarden van de realiteit van het verlies; Taak 2 - Het doorleven van de pijn en het verdriet; Taak 3 - Het aanpassen aan een nieuw leven waarin de overledene niet meer aanwezig is; Taak 4 - De overledene emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven.

Maar uiteindelijk rouwt ieder op zijn eigen manier en dat is goed!

Coaching bij opvoeding.

Opvoeding is het proces waarin een persoon - meestal een kind - wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft. Hoe goed we dat ook weten als ouder of opvoeder, soms blijft het gewenste resultaat uit, of geraakt het geduld op, of weten we gewoon even niet van welk hout pijlen maken. Samen bekijken we hoe je toekomstgericht ervoor kan zorgen dat ook jouw kind groeit naar zelfstandigheid. Zoals in de Westers opvoeding algemeen aanvaard, richten we ons op het kind te helpen mondig worden, ttz, moreel en betrouwbaar leren deelnemen aan de samenleving, volgens de waarden en normen die jij als ouder wil meegeven.

Omdat je het als ouder niet altijd even gemakkelijk hebt, er bestaat immers geen opleiding ‘ouderschap’, zoeken we enerzijds naar de betekenis/reden van het gedrag van het kind en anderzijds naar het effect van de huidige aanpak van de opvoeder en de impact ervan. Zo werken we een traject uit waarin het beoogde resultaat een haalbare kaart wordt, waar opvoeder en kind zich in kunnen vinden.

Coaching bij relatieproblemen.

Een relatie tussen 2 mensen is een samensmelting van 2 belangrijke individuen. Als er zich problemen voordoen is het ideaal om dit al communicerend uit te klaren. Maar daar wringt vaak het schoentje, ... Stress op het werk, opvoeding van de kinderen, huishoudelijke taken hopen zich op, de financiën zijn niet ideaal, ... Voor je het weet ontstaat er ‘ruzie’ met de persoon die je eigenlijk gewoon ‘graag ziet’. Sommige van die dingen heb je in de hand, anderen gebeuren buiten je wil om. Maar eender hoe moet je vooruit geraken. Wil je dat samen, of wil je een breuk, of ... wat willen we eigenlijk? Samen zoeken we de drijfveer van het al dan niet samen willen blijven, de kracht van de relatie om vooruit te denken. Coaching bij relatieproblemen is er niet op gericht om een schuldige te vinden, dan wel om de moeilijke relatie terug communciatief te krijgen. Willen beide partners gecoacht worden, dan kan dat zowel samen als individueel om voor beide partijen vooruit te geraken. Wanneer een verzoenende oplossing uitblijft, moet je ook nog samen verder, ook dan kan de coach je communicatie verder ondersteunen, of desgevallend doorverwijzen naar scheidingsbemiddeling. In beide scenario’s zal de toekomstgerichte coaching je partner zijn tot dat jij je beoogde traject hebt afgelegd.

"Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap al te zetten." - M.L. King

Persoonlijke coaching, voor jou in een bedrijf/organisatie

“Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven”. Een mooi Afrikaans spreekwoord, dat ook geldt voor particulieren binnen een bedrijf. Hoe hoger de lat ligt, hoe meer in hun ontwikkeling moet worden geïnvesteerd. Jij, als bedrijfleider, moet daarom je verantwoordelijkheid nemen. Je geeft niet alleen je werknemer een cadeau door hem coaching aan te bieden, maar je bedrijf wordt er ook beter van. Door te investeren in je werknemers, op welk niveau dan ook, gaan ze efficiënter functioneren en begint je investering te renderen.

"Als je vol vertrouwen de richting van je dromen volgt, beleef je successen die je nooit had verwacht." - M. Meurer 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan. Daar begint het en van daar gaan we verder.

Mail je coach.

Hoe vrijblijvend is vrijblijvend?

Tijdens het intakegesprek kan je ervaren hoe ik als coach te werk ga. We bespreken je huidige situatie, je gewenste situatie en in grote lijnen hoe dat traject er zal uitzien. Is die "klik" er, dan gaan we samen in zee. Indien niet, dan kan dat in dezelfde sfeer van openheid en eerlijkheid ook gezegd worden. Een coach-coachee-relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en het geven van een veilig gevoel. Zo kunnen persoonlijke thema’s aan bod komen en kan er gezocht worden naar oplossingen van problemen. Ik streef graag ten alle tijde naar transparantie over onze samenwerking.

"Elke seconde kun je opnieuw geboren worden. Elke seconde kan er een nieuw begin zijn.

Het is een keuze. Jouw keuze". - Clearwater

Wie is Ann Janssens in haar werk en haar leven?

Ik ben een alleenstaande mama van 4 intussen reeds grotere kinderen. Mijn opleidingen situeerden zich op diverse niveaus. Muziek is altijd een constante geweest. Op sociaal, educatief en pedagogisch vlak passeerden diverse opleidingen en bijscholingen de revue. Zoekend naar "mijn" uitdaging in het leven, besloot ik na mijn scheiding de combinatie te maken van de diverse interesses, diploma’s en werkervaringen die ik in mijn al aardig gevulde rugzak had verzameld.

Naast mijn carrière als coach kan je me tegenkomen als

 • klassieke zangeres op een solo- of koorconcert,
 • koordirigente,
 • gospelsoliste tijdens een swingende gospelavond,
 • zangdocente,
 • lesgever van een muzikale teambuildingsactiviteit,
 • vrijwilliger op het Wemelkamp voor kids met autisme en adhd,
 • coach voor kids en jongvolwassenen met autisme (en hun omgeving),
 • vriendin van mijn vrienden,
 • mama van mijn kids

Ik heb me lang incompleet gevoeld, omdat ik tijdens het ene werk niet genoeg met het andere kon bezig zijn. Zo zette ik zelf de stap naar verandering en regelmatig leg ik nog een stukje weg af. Het is een intrigerend traject!

In coaching vind ik mezelf terug als gelukkig mens, die al vanalles heeft bereikt, maar ook als persoon met beperkingen, of nog te overwinnen hindernissen. Het zal nooit de bedoeling zijn dat mijn leven een thema van gesprek wordt, maar ik heb het wel bij, als aanvulling op mijn coaching-bekwaamheden. Het kleurt mijn manier van luisteren en maakt me vooral begripvoller. Het laat me creatiever mee zoeken naar jouw oplossingen en maakt mijn manier van coachen waardevoller. 

"Wie zich van harte overgeeft aan fantasie, kan een prachtige realiteit creëren." - Marinus Knoope

Contact

Per telefoon: 0497-411000

Per mail: info@persoonlijkcoachen.be

Copyright © All Rights Reserved